VÒI LAVABO, VÒI RỬA CHÉN & KỆ CHÉN, KỆ RỔ INOX 304